Úrovně Pokročilosti

Písemný zařazující test před příjezdem na našich Internetových stránkách jakož i krátký ústní test v den příjezdu nám umožní přidělit studenty do kurzů dle různých úrovní Společného evropského referenčního rámce (CEFR): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zařazení do skupin není závazné, proto je možné během pobytu kurzy měnit dle vyšší nebo nižší jazykové úrovně (pokud bude místo v požadovaných kurzech). O změnu kurzu dle jazykové úrovně mohou zažádat jak lektoři tak i studenti. Avšak nejprve musí proběhnout pohovor s ředitelem školy.

Upozornění: V případě, že se kurzu účastní méně než tři studenti, vyhrazujeme si právo o snížení počtu výukových jednotek z 5 na 3 týdně. 

Ceny & Kurzy  

Termíny Zahájení  

Dodatečné Rezervace  


Začátečníci (A1)

Během studia elementárních jazykových struktur budete mít možnost si je osvojovat v jednoduchých situacích všedního života.

Základní úroveň I (A2)

Rozšíření slovní zásoby a zdokonalení znalostí mluvnice vám umožní vést jednoduchou konverzaci a porozumět textům, které jsou součástí všedního života. 

Základní úroveň II (B1)

Rozšíření slovní zásoby a zdokonalení znalostí mluvnice vám umožní jednat ve všedních a odborných situacích a vyjadřovat se v jednoduchých textech.

Střední úroveň I (B2)

Rozšíření slovní zásoby a zdokonalení znalostí mluvnice vám umožní porozumět složitým textům a diskutovat o nich.

Střední úroveň II (C1)

Budete se zabývat specializovanou slovní zásobou a komplexní gramatickými strukturami, analýzou problémů písemnou formou, vytvářením dopisů a diskuzemi o obchodních situacích.

Pokročilá (C2)

Četbou literatury a odborných textů se seznámíte s gramatickou skladbou a použitím ustálených úsloví, frází a jazykových obratů. Zdokonalíte své vyjadřovací schopnosti a budete schopni zvládat veškeré situace přiměřeně ústnímu projevu.