O našich školách

V roce 1984 jsme zahájili výuku němčiny jako cizího jazyka. Od té doby se tisíce studentů z celého světa zúčastnilo našich kurzů a mnozí z nich se opět vrátili, aby pokračovali dál, a několik z nich navštěvovalo více našich kurzů.
Obě naše školy se nachází v centrech obou nejatraktivnějších velkoměst Německa: v Mnichově a v Berlíně. Díky našim vysoce kvalifikovaným lektorům, prvního dojmu a modernímu výukovému vybavení jsme si vypracovali vynikající pověsti po celém světě.  V našich učebnách se setkávají studenti z celého světa, aby se učili němčinu. Kdykoliv se můžete obrátit na naše lektory a ostatní spolupracovníky naší školy s prosbou o radu. Studentům je k dispozici knihovna a Internetové připojení (také bezdrátové) zdarma.
Oblíbeným místem setkání o přestávkách je kavárna naší jazykové školy. Zde se mohou setkávat naši studenti i učitelé a vyměňovat si zkušenosti i mimo hodiny výuky. Také se zde konají společné večerní a víkendové akce, při nichž se navazují trvalá přátelství, a to nejen s jinými studenty a učiteli, ale také s jinými občany Německa. Mnozí naši studenti se k nám opakovaně vracejí.


Naše filozofie

BWS Germanlingua se angažuje v pořádání německých jazykových kurzů na vysoké úrovni pro zahraniční studenty v příjemném prostředí, přitom si váží hodnot a kulturního zázemí každého účastníka a tak usiluje o účinnější komunikaci různých jazykových komunit z celého světa. Nezaměřujeme se pouze na jazykovou výuku němčiny - našim studentům zprostředkujeme také německé zvyklosti a kulturní zázemí. Naši lektoři a spolupracovníci vynaloží své největší úsilí na integraci každého studenta a rádi poskytnou kdykoliv svoji podporu a radu, které se netýkají pouze výuky němčiny tak, aby pobyt v Německu měl co největší přínos pro účastníky kurzů, kteří jsou tak daleko od domova!

Naši lektoři

Věříme, že vynikající výuka je nejdůležitější kapitálovou investicí každé úspěšné jazykové školy. Naši zkušení a kvalifikovaní lektoři jsou díky poskytovanému soustavnému vzdělávání velmi dobře obeznámeni s aktuálním rozvojem metod jazykového vzdělávání v němčině pro zahraniční studenty. Zjistíte, že naši lektoři, kteří vedou jazykové kurzy, jsou vysoce motivovaní, velmi kompetentní a erudovaní přátelé našich studentů.  Naši spolupracovníci nejsou proto pouhým partnerem v otázkách a problematice německého jazyka, ale také důvěryhodnou osobou, která ráda sdílí také své zkušenosti a rady týkající se ostatních aspektů běžného života. Investují také mnoho svého volného času pro organizování dalších aktivit, které se netýkají běžné výuky.

Učební materiály a zdroje

Poskytujeme všechny učebnice a učební materiály kromě slovníků. Studenti obdrží učebnice, pořadač na pracovní materiály, pomůcku pro studium sloves a všechny příslušné kopie. Poskytujeme Internetové připojení zdarma - bezdrátové po celé škole, klasické v počítačové místnosti. Ostatní studijní materiály (návody, učebnice, literatura a DVD) je možné si zapůjčit. Televizní přijímač a CD přehrávače jsou také k dispozici.

Výukové metody

Podstatu našich kurzů tvoří moderní používání německého jazyka. Zaměřujeme se na rozvoj a pochopení jak mluveného, tak i písemného projevu, jakož i vlastních vyjadřovacích schopností. Výuka se řídí dle jasného výukového plánu a je přizpůsobena na gramatická cvičení, tvorbu skladby vět a rozvoje slovní zásoby. Rozmanitost výukových metod je zárukou pro optimální dosažení studijního úspěchu. Během individuálních, partnerských nebo skupinových aktivit dochází k zdokonalení jazykového vnímání pomocí četby a naslouchání, jakož i písemných a ústních vyjadřovacích schopností. Jsme přesvědčeni, že nejdůležitějším aspektem studia nového jazyka je ústní komunikace v prostředí dobré zábavy.  Možnosti praktického procvičení jazykových dovedností se skýtají nejen během her v rolích, jazykových výukových her a diskuzí, ale také během organizovaných aktivit pro volný čas.

Náš administrační tým

Se spolupracovníky našeho administračního týmu navážete kontakt hned během své první poptávky po jazykovém kurzu a zůstanete s nimi v kontaktu při objednání všech příslušných záležitostí, až po první návštěvu školy. Přivítají vás a poskytnou vám podporu v záležitostech týkajících se pobytu v Německu a budou vás doprovázet až do doby rozloučení, když  obdržíte certifikát za účast na jazykovém kurzu.  Naši spolupracovníci nemluví pouze německy, ale také anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, portugalsky a rusky - to pro případ, že byste potřebovali probrat něco v jazyce, který ovládáte.