Poziomy

Pisemny test sprawdzający via Internet przed przyjazdem jak również krótki test ustny w dniu przyjazdu umożliwiają nam przypisanie studentów do poszczególnych klas zgodnie z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR): A1, A2, B1, B2, C1, C2. Grupy nie są zamknięte i dlatego jest możliwe zmienianie klas (a więc i poziomów) podczas pobytu w szkole (w miarę dostępności miejsc w grupie wyższej lub niższej). Nauczyciel lub student mogą zażądać zmiany poziomu. W każdym przypadku następnym krokiem jest rozmowa z Dyrektorem.

Uwaga: W przypadku, jeżeli w kursie bierze udział mniej niż trzech studentów zastrzegamy sobie prawo do skrócenia długości kursu z 5 do 3 dni w tygodniu. 

Ceny & Kursy  

Daty rozpoczęcia kursów  

Dodatkowe kursy  


początkujący (A1)

Poprzez naukę podstawowych struktur językowych będziecie mogli poradzić sobie w sytuacjach codziennych.

Poziom podstawowy I (A2)

Nauczenie się podstawowego słownictwa i gramatyki umożliwi Wam zrozumienie tekstów z zakresu języka dnia codziennego i prowadzenie prostych dialogów. 

Poziom podstawowy II (B1)

Wzbogacenie gramatyki i słownictwa umożliwi Wam dawanie sobie radę w sytuacjach codziennych i zawodowych oraz formułowanie prostych tekstów.

Poziom średniozaawansowany I (B2)

Wzbogacenie słownictwa i struktur gramatycznych umożliwi Wam zrozumienie trudnych tekstów i omawianie ich. 

Poziom średniozaawansowany II (C1)

Będziecie pracowali ze słownictwem specjalistycznym i złożonymi strukturami gramatycznymi, analizowali problemy w formie pisemnej, układali listy i omawiali sytuacje biznesowe.

Poziom średniozaawansowany (C2)

Poprzez czytanie tekstów literackich i naukowych poznacie struktury gramatyczne i użycie idiomów. Wasza umiejętność wysławiania się będzie się powiększała i adekwatnie do tego będziecie mogli dawać sobie językowo radę we wszystkich sytuacjach.